Geen producten (0)

Algemene voorwaarden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 
Bedrijfsgegevens
De website www.creaatfreja.be is eigendom van en wordt beheerd door Francine (Francy) Janssens , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0561.810.736. Crea@Freja valt onder de regeling : "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.  Btw niet toepasselijk".
U kunt ons contacteren via creaatfreja@telenet.be of via telefoon (+32)014.70.41.91 of GSM (+32)0479.91.05.80.
 
 
 
Verzakingsrecht
Conform de Belgische Wetgeving (Wet artikel 49 en volgende van 06-04-2010) heeft de koper het recht af te zien van de aankoop op afstand, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit dient binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen te gebeuren.
Indien de koper zich op dit verzakingsrecht beroept, moet hij dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen (mag zowel via post, als via e-mail).
Alle goederen dienen in originele staat en in de originele en gesloten verpakking, op risico en kosten van de koper teruggezonden te worden, binnen 1 week na melding van het verzakingsrecht, naar Crea@Freja, Poiel 94, 2440 Geel. De consument dient te kunnen bewijzen dat de goederen tijdig teruggezonden werden naar Crea@Freja.
De goederen dienen dus ongewassen, ongedragen en ongebruikt (passen is toegestaan)te zijn en dienen als volledig pakket teruggezonden te worden. Onvoldoende gefrankeerde, onvolledige en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet terugbetaald.
Goederen die gepersonaliseerd of specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Indien aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan, verbindt Crea@Freja zich het bedrag van de goederen binnen de 30 werkdagen na ontvangst door Crea@Freja van het teruggezonden pakket terug te storten op het gekende rekeningnummer in onze database, tenzij anders gevraagd door de consument.
 
 
 
Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op het hele aanbod (behalve retouches)van www.creaatfreja.be. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud. De koper dient dan ook kennis te nemen van deze verkoops- en betalingsvoorwaarden, alvorens een bestelling te plaatsen.
 
 
Prijzen
De prijzen zijn exclusief verzendkosten, maar inclusief BTW.
Een order zal pas behandeld worden als de betaling ten laatste 7 werkdagen na bevestiging van de bestelling is betaald. De bestelling wordt 10 dagen voorbehouden, indien na 10 dagen nog geen betaling is ontvangen, zullen de producten opnieuw te koop aangeboden worden. Zodra we uw betaling ontvangen hebben, sturen we hier een bevestiging van en wordt het order verwerkt.
 
 
 
Betalingswijze
De betaling kan gebeuren via bancontact/Sofort/PayPal of per bankoverschrijving.
 
 
Levering
De meeste van onze onze producten worden enkel op bestelling vervaardigd. De gemiddelde productietijd bedraagt 5-7 werkdagen. Hierbij dient u de levertijd (gemiddeld 1 werkdag) te tellen.
Bestellingen worden bij voorkeur als pakket verstuurd met DHL of BPost, met traceercode. Kleine zendingen kunnen ook per omslag verstuurd worden. Deze zijn echter nooit traceerbaar en op risico van de koper. Beide manieren van verzending zijn niet verzekerd.
 
De leveringstijd start pas na ontvangst van de verzendbevestiging. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter indicatief. Geen enkele vertraging in productie of levering kan leiden tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten nadele van de koper.
 
Afhalen
Afhalingen kunnen tijdens de openingsuren, MA 11:00 tot 13:00 en 19:00 tot 21:00, DI,WOE en Do 13:00 tot 15:00, of na afspraak.
Afhalingen gebeuren op het adres van Crea@Freja, Poiel 94, 2440 Geel, tenzij anders wordt meegedeeld.
Voor afhaling worden er geen verzendkosten aangerekend.
 
 
Overmacht
Crea@Freja is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Crea@Freja belet haar verplichtingen na te komen (vertragingen bij leveranciers, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport (incl. vertragingen, stakingen, lock-outs,...).
Dit geldt zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Crea@Freja behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Crea@Freja gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Crea@Freja bij overmacht toch gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de al geleverde goederen afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur (met geleverde) te voldoen.
 
 
Aanbiedingen en kortingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals overeengekomen (maximum 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon). Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar 1 korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Kortingen en cadeaubonnen worden niet in contanten omgezet. Crea@Freja heeft het recht kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.
Cadeaubonnen dienen niet in 1 keer opgebruikt te worden. Het resterende bedrag wordt dan met een nieuwe code overgemaakt aan de klant, zodat deze het saldo kan opgebruiken tot 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon. Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden gerecupereerd of verlengd.
Cadeaubonnen kunnen gecumuleerd worden met kortingscodes. De kortingscode dient dan in de extra informatie vermeld te worden, zodat Villa Mona deze korting kan verrekenen. Het bedrag van die korting wordt omgezet in een couponcode.
De klant kan de korting dan bij latere aankopen gebruiken. Deze kortingscode zal dan niet kunnen gecumuleerd worden met andere kortingscodes.
Indien Crea@Freja een vermoeden van fraude heeft met cadeaubonnen, aanbiedingen of kortingen (couponcodes), zal Crea@Freja zonder waarschuwing de cadeaubon, aanbieding of korting verwijderen of weigeren en zullen eventuele verdere stappen ondernomen worden.
 
 
Eigendomsvoorbehoud
De gevraagde goederen blijven eigendom van Crea@Freja tot de volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en lasten, interesten en vergoedingen, is gebeurd. Ook indien de koper de overeenkomst of eerdere of latere overeenkomsten niet nakomt, blijven de goederen eigendom van Crea@Freja. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
 
Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, enz…op de site van Crea@Freja gelden als een benadering en zijn indicatief. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op afbeeldingen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Indien de koper de stoffen graag ter plaatse komt bekijken, kan dit na onderling overleg. Hiervoor kan er contact opgenomen worden via het contactformulier van de webshop of creaatfreja@telenet.be.
Crea@Freja behoudt het recht foto's van de bestelde (al dan niet gepersonaliseerde) producten te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 
 
Wasvoorschriften
Respecteer de wasvoorschriften om je product zo lang mogelijk schoon te houden.
Alle knoopjes zijn stevig bevestigd. Maar ook deze kunnen na veelvuldig gebruik losser gaan zitten. Controleer dit regelmatig voor de veiligheid van je kind.
Crea@Freja neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van haar producten.
Al onze stoffen zijn gestoomd voor verwerking en kunnen normaal niet krimpen, toch kan krimp van 10% voorkomen na de eerste wasbeurt.
Was onze artikelen op 30° en stop ze niet in de droogtrommel om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Strijk op lage temperatuur en strijk niet rechtstreeks op strijkapplicaties in flexfolie.
 
 
Garantie
De garantie van Crea@Freja beperkt zich tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Crea@Freja kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Crea@Freja samen met de koper een eventuele oplossing zoeken.
 
 
Anti-fraude
Enkel de koper kan aansprakelijk worden gesteld voor de betaling. Crea@Freja is niet aansprakelijk voor betalingen met krediet- of bankkaarten die onderwerp uitmaken van een diefstal en/of fraude. Elke koper dient minstens 18 jaar te zijn op de dag van de aankoop.
 
 
Wijzigingen algemene voorwaarden
Crea@Freja behoudt zich het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande melding te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging.
 
 
Toepasselijk recht
Het Belgisch Recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter